top of page
Search

המכון ישראל ללימודי שפות"פוקוס"

ההצלחה שלך היא ההצלחה של כולנו!


רעיון מרכזי

ידיעת השפה האנגלית הינה תנאי להצלחה בכול התחומים המקצועיים.

הליך לימוד האנגלית הבסיסי בא כמבוא ללימודי שפה זאת)ברמה גבוהה( בהמשך.

ללומדים אנגלית על פי התכנית"פוקוס", מובטחת מיומנות המקבילה לזאת של - תלמידי תיכון הלומדים לבגרות ברמה של - 4/5 יחידות לימוד.

***

יתרון יוקנה למשתלמי הקורס בכך שיוכלו להגיע לכול מוסד אקדמי, כשהם כבר בעלי מיומנות טובה, שתקנה להם את היכולת להתמודד עם חומר העזר הבסיסי הנלווה לקורסים השונים,ואשר רובו כתוב אנגלית, לעומת סטודנטים אחרים, שחייבים יהיו להשקיע עוד זמן רב ולימוד לפני שיוכלו להיעזר בספרות האנגלית

לקורסים.

***

משתתפים השואפים להגיע למוסדות להשכלה גבוהה, צפויים לקיים מבחן ידע באנגלית, אשר יקבע את רמתם האישית, או, יסווגם לסוג הקורס באנגלית התואם את יכולותיהם. מטרת לימוד האנגלית בכול תחום היא להעלות את רמת המשתלם בה ולשדרג את מיומנות התקשור שלו בשפה. ולמרות שתרגומים בעברית זמינים על פי רוב, בכול זאת, ההתמחות בשפה האנגלית תשקף את מיומנות הסטודנט. על סמך תיאוריות אלה, השיטות והטכניקות, שיוקנו למשתלם בקורס, נובעות, באופן מוכח, מלימוד והכרת יסודות/מקורות האנגלית.

נכון להיום, רמת איכות לימוד האנגלית בירידה. רמת מבחני הכניסה - באנגלית, במוסדות להשכלה גבוהה לסטודנטים של היום ירדה, על מנת שתתאים - למיומנותם בשפה. בפני מוסדות אלה בעיה קשה של תמודדות עם בינוניות הלומדים בהם, מה גם, שאינם יכולים אינדיבידואלית, לענות על הצרכים הייחודיים של כול סטודנט . בסופו של דבר, הוא יסיים את לימודיו, כשאף אחד אינו שם לב, כי הכנתו )לפחות בהיבט של ידע באנגלית( לכניסה לשוק העבודה, הייתה לקויה.

***

תכני המכון ישראל ללימודי השפה אנגלית, הינם מטרה הישגית, ומעוצבים כך, שיחדירו למשתלם מיומנות לתקשור והבנה מדויקים ומקצועיים בשפה זאת.

***

תכנית הלימוד בנויה ל 'מסלולים' בשלוש רמות ידע:

  •  מתקדמים

  •  בינוניים

  •  מתחילים

כל מסלול תוכנן ועוצב על פי צרכי הלומדים בו.


לצפיה בנושאי היסוד בקורס ומבנה הקורס - לחצו על הקובץ המצורף

curriculum IILS 2020 hebrew pdf
.pdf
Download PDF • 570KB


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page